Herstel


Defy double oven DBO436 – bottom oven wiring diagram

Don't buy Defy appliances. Poor quality, no reply to queries.
Regstellings na: slandrp@gmail.com
Hierdie webwerf is: www.aandele.co.za/herstel
Ontkenning: Geen verantwoording word vir verkeerde inligting aanvaar nie.
Kopiereg @2020